Hjem

 

Farum Kampsport Center

Ryttergårdsvej 140

Træningstider:

Farum Kampsport Center

- Tirsdag kl. 19:30 - 21.00

- Torsdag kl. 19:30 - 21.00

- Lørdag kl. 10.00 - 12.00

Bybækskolen

Paltholmterasserne 1

- Onsdag kl. 18.00 - 20.00

Velkommen til Farum Bokseklub

 

Har du lyst til at dyrke motion fordi du har lidt for meget på sidebenene - eller går du med et ønske om at få en karriere inden for dansk amatørboksning, så har vi plads til dig.

 

Kom til en af vores træningsaftener og se hvad vi kan tilbyde. Du er altid meget velkommen til at få en gratis prøvetime.

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 24. april kl. 19:30

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af budget.
  4. Valg til bestyrelsen. På valg er Henrik Andersen og Tina Hornbæk - og de genopstiller ikke.
  5. Valg af 2 suppleanter
  6. Valg af revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

 

Mvh. Bestyrelsen.

Aflysning

 

Der er IKKE træning på

lørdag den 21 april