Farum Bokseklub

"We don't stop when we are tired. We stop when we are done."

Persondatapolitik

Farum Bokseklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Farum Bokseklub, og de services der tilbydes. Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved Farum Bokseklub’s behandling af dine personoplysninger. Farum Bokseklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. De oplysninger du giver til Farum Bokseklub i forbindelse med dit medlemskab deles med Furesø Kommune, som yder tilskud til klubbens på baggrund af medlemsantal og medlemmers alder.

 1. Hvornår indsamler og anvender Farum Bokseklub dine personoplysninger?
 2. Farum Bokseklub indsamler oplysninger om dig når du melder dig ind i klubben. Dine oplysninger bruger vi for at vi kan holde styr på, om du har betalt kontingent – og til at foretage medlemsregistrering til DIF, Danmarks Indræts Forbund og DaBU, Danmaks Bokse Union. Vi indsamler alene oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og evt. e-mail.

 3. Hvornår videregiver Farum Bokseklub dine personoplysninger?
 4. Dine personlige oplysninger deles med Furesø Kommune, som yder træner og medlemstilskud. De gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af indmeldelsesblanket. Hvis du registreres som kampbokser videregives oplysninger om navn, fødselsdato, vægt og køn til DaBU, (Danmaks Bokse Union).

 5. Hvordan beskytter Farum Bokseklub dine personoplysninger?
 6. Farum Bokseklub har tekniske sikkerhedsforanstaltninger der sikrer, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Farum Bokseklub’s processer bliver løbende revideret for at sikre medlemsdata. Medlemsoplysninger opbevares på kassererens personlige PC som er beskyttet med en kompleks adgangskode. Der tages sikkerhedskopi af persondata som ligeledes opbevares på et medie der er beskyttet med adgangskode.

  Trods disse foranstaltninger er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Farum Bokseklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Farum Bokseklub’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 7. Hvilke rettigheder har du?
 8. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Farum Bokseklub har om dig, kan du rette henvendelse til post@farum-bokseklub.dk  eller klubbens formand. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Farum Bokseklub har om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at bede Farum Bokseklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab Farum Bokseklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Farum Bokseklub’s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, som er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.

 9. Hvor længe opbevarer Farum Bokseklub  dine personoplysninger? – løbende sletningsforpligtelse.
 10. Farum Bokseklub gemmer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt administrere dit medlemskab. Såfremt vi som dataansvarlig, af hensyn til lovgivningen, er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

 11. Hvad sker der, når Farum Bokseklub ændrer denne persondatapolitik?
 12. Farum Bokseklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, Farum Bokseklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Farum Bokseklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Farum Bokseklub henrik.hjorth@farum-bokseklub.dk

 13. Henvendelser og spørgsmål
 14. Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Faum Bokseklub - Paltholmterrasserne 1 - 3520 Farum - Bybækhallen
CVR: 29 68 05 07

Se klubbens persondatapolitk her.

Følg os på Facebook